W 2005 roku dr n. med. Emma Kiworkowa-Rączkowska, prywatnie matka dwóch córek, zaproponowała założenie Fundacji Villa Nova Dzieciom i jej współprowadzenie wraz ze swa mamą – dr Dżuliettą Kiworkową. Swoje wsparcie zaoferowali nasi pracownicy – lekarze i asystenci. Pod szyldem Villa Nova Dental Clinic udało się nam w pełni wyleczyć ponad 200 dzieci. Bezpłatną diagnostykę przeprowadziliśmy dla ponad 1000 maluchów. To jednak była nadal kropla w morzu potrzeb. „Beznadziejnych” przypadków dzieci z próchnicą zębów mlecznych, a nawet stałych było coraz więcej.

Opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia raport tylko potwierdził alarmujące statystyki: w Polsce 6-latkowie mają częściej próchnicę niż ich rówieśnicy w Wietnamie, Bośni, czy RPA! – leczenie dzieci dorywczo w klinice, wyjazdy w ramach akcji prozdrowotnych – nie wystarczą (…)

2012 to przełom w krótkiej historii fundacji. Rok Janusza Korczaka, stał się dla założycielek Fundacji doskonałą okazją do zrealizowania projektu, o jakim w Polsce się dotąd tylko mówiło – projektu na skalę krajową, projektu obwoźnej opieki medycznej – „Dentobus”. W dniu matki, 26 maja 2012 roku fundacja zmieniała nazwę oraz logo – od tego dnia jesteśmy Fundacją Wiewiórki Julii.

Fundacja Wiewiórki Julii to pierwsza tego rodzaju organizacja użytku publicznego w kraju, której celem jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej, w szczególności:

 • dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;
 • dzieciom oraz młodzieży z placówek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza; a także
 • regularne bezpłatne konsultacje i przeglądy grup dzieci w wieku przedszkolnym;
 • wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką stomatologiczną i medyczną nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 • pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży – w tym „Dentobus” oraz akcje „Tramwaje Zdrowego Uśmiechu”, mające na celu propagowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja Wiewiórki Julii realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • leczenia dzieci oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osób starszych i niepełnosprawnych;
 • prowadzenia poradni stomatologicznej i medycznej;
 • tworzenia programów i badań dla osób potrzebujących pomocy stomatologicznej i medycznej;
 • finansowania leczenia stomatologicznego i medycznego osobom dotkniętym ubóstwem;
 • skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych;
 • współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz szerzenia pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej potrzebującym;
 • fundowania stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;
 • działalności edukacyjnej w zakresie realizowania celów statutowych fundacji.

 

Fundacja Wiewiórki Julii

ul. Elektoralna 28
00-892 Warszawa

tel. 698-767-148
fax. 22 624-25-31
e-mail: fundacja@wiewiorkajulia.pl

nr konta 70 8213 0008 2010 0900 4603 0001
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Warszawie
KRS 0000241384

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji www.wiewiorkajulia.pl