Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończył w 1996r. W roku 1999 zadał egzamin państwowy z oceną celującą i uzyskał tytuł I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej. W 2002r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obronił rozprawę doktorską powstałą w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego uzyskują tytuł doktora nauk medycznych. W 2010r. rozpoczął specjalizację z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, którą ukończył Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym uzyskując tytuł specjalisty endodonty.

Stale poszerza swoje zainteresowania w zakresie endodoncji mikroskopowej i nowoczesnych technologii endodontycznych.