Dość częstą dolegliwością są miękkie guzki wargi dolnej, rzadziej górnej lub błony śluzowej policzka, powstające po przypadkowym nagryzieniu, nawet wiele lat wstecz. Guzki te są to patologiczne puste przestrzenie wypełnione płynem, zwane torbielami. Rosnące torbiele w tkankach miękkich mogą doprowadzać do zaburzeń estetyki. Wymagają one chirurgicznego usunięcia. Zabieg ten jest krótki, wykonywany w znieczuleniu miejscowym i kończy go założenie kilku szwów.

Często materiał przekazywany jest do badania histopatologicznego, celem wyeliminowania zmian nowotworowych.