RTG pantomograficzny (zdjęcia rtg panoramiczne zębów tzw. rentgen panoramiczny) pozwala na jednoczesne uwidocznienie całego uzębienia, kości szczęk oraz struktur sąsiednich na jednym zdjęciu, przy dawce promieniowania, odpowiadającej 4-5 zdjęciom zębów. Pomimo tego, że wykazują mniejszą dokładność niż zdjęcia pojedynczych zębów, pozwalają na całościową ocenę stanu uzębienia, co tłumaczy ich znaczną użyteczność w procesie diagnostycznym, planowaniu leczenia i ocenie jego wyników.

Geometria projekcji zdjęć pantomograficznych zapewnia najwyższą jakość, niezależnie od budowy anatomicznej twarzoczaszki. Wśród zalet zdjęć pantomograficznych wymieniane są również: brak uciążliwości dla pacjenta, możliwość wykonania badania u pacjenta niezdolnego do otwarcia ust, zrozumiałość uzyskanego obrazu dla pacjenta.

Pantomogram jest niezbędny do postawienia właściwej diagnozy. Na jego podstawie możemy przeprowadzić konsultację i przedstawić plan leczenia już na pierwszej wizycie oceniając np. stan zębów, kości, występowanie ognisk zapalnych, zęby zatrzymane (np. ósemki), zatoki szczękowe czy też choroby przyzębia. 

Zdjęcie pantomograficzne jest niezbędne do leczenia implantologicznego oraz ortodontycznego. W Villa Nova Dental Clinic zdjęcia pantomograficzne są rutynowo wykonywane, jako badanie wstępne przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego.